top of page
Sthlmsdagarna villkor

Nolltolerans
På Sthlmsdagarna har vi några grundläggande värderingar som vi tror på.  För att se till att alla har det trevligt har vi satt ihop några enkla regler. De berättar hur vi gör saker här och vad vi förväntar oss av dig.

På vårt läger handlar allt om att vara rättvisa och respektfulla mot varandra. Vi accepterar inte någon form av kränkningar, diskriminering, varken psykiskt, fysiskt eller sexuellt.  Det innebär att vi inte behandlar någon annorlunda på grund av deras sexuell läggning, ras, ursprung, kön, religion, förmåga, ålder eller hur de ser ut.  Här är vi alla lika och alla är välkomna.

Om du blir utsatt för, eller vittne till, någon form av trakasserier eller otrevliga situationer, vänligen meddela Kenneth, Helena, Henric, Joanna eller Sthlmsdagarnas reception genast. Vi organisatörer vill bli informerade om sådana händelser snarast. Hotellets reception som är bemannad dygnet runt, kan också erbjuda hjälp och tillkalla polis eller ambulans vid behov. Som organisatörer förbehåller vi oss rätten att vidta de åtgärder vi ser passande, vilket kan inkludera varningar eller omedelbar uteslutning från eventet utan någon återbetalning.
 

Uppförande
I Sverige finns traditionen att dansa två till fyra låtar, men du bestämmer. 
Om du vill dansa mer, säg "Ska vi ta en till?" Vill du avsluta, säg "Nej tack." Det är din dans och ditt val.


Dina skyldigheter vid registrering

Du är fullt ansvarig för att kontrollera att dina val för eventet stämmer fullt ut innan du slutför din registrering. Du är också skyldig att fylla i korrekta uppgifter och betala inom 10 dagar från dagen du registrerat dig för att vi skall kunna garantera din plats. Betalningsuppgifter skickas till dig i ett bekräftelsemail inom några minuter efter din registrering. Vänligen kontakta info@sthlmsdagarna.se om du inte får ditt bekräftelsemail.
 

Det är möjligt att registrera sig som par om ingen av parterna ännu har registrerat sig. Då behöver föraren registrera sig först och ange följarens namn i sin registrering för att paranmälning ska vara möjlig. Viktigt att föraren anger följarens namn, annars kommer annan följare att bli antagen istället.
 

Covid-19
För allas säkerhet följer Sthlmsdagarna den lokala utvecklingen av Covid-19. Genom att registrera dig till Sthlmsdagarna samtycker du till att följa de hälso- och säkerhetsåtgärder som gäller vid tidpunkten för eventet, vilket kan inkludera, men inte begränsas till, att bära ansiktsmask, uppvisa bevis på vaccinationsstatus och/eller tillhandahålla bevis på negativt covid-19-test. Uppdatera dig regelbundet på relevanta myndigheters hemsidor, eller på Sthlmsdagarnas hemsida hemsida då restriktioner och riktlinjer kan komma att ändras.

 

Personuppgifter
Personuppgifter du lämnar hanteras med respekt och i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). 

 

Priser
Angivna priser inkluderar moms. Valuta framgår på hemsidan, registreringen och ditt bekräftelsemail.


Ångerrätt/Öppet köp

Betalningen är bindande och kan inte avbokas och återlösas. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller enligt samma lag inte vid köp av pass till Sthlmsdagarna. När betalning har skett är du därför bunden till ditt köp. 


Inställt event/återköp
Du ansvarar själv för att kontrollera att Sthlmsdagarna ej är inställt eller flyttat. Om det ställs in skall du omedelbart kontakta info@Sthlmsdagarna.se för återbetalning.
Vi tillämpar inga återköp. Däremot kan du överlåta din biljett till någon som ännu inte har registrerat sig. Du är välkommen att annonsera via vår Facebooksida, vänligen maila namn och mailadress till personen som ska överta ditt pass till info@Sthlmsdagarna.se


Extraordinära omständigheter
Om Sthlmsdagarna på grund av extraordinära omständigheter (brand, krig, pandemier, terrorism, översvämningar m.fl.) måste ställas in, förbehåller vi oss rätten att behålla 25% av köpeskillingen.


Force Majeure
Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i de här villkoren i händelse av ändrad lagstiftning, myndigheters åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.

Vid frågor kontakta oss på info@Sthlmsdagarna.se

Företagsadress:
4 Swedes Production AB
Byggmästerensväg 9
17975 Skå, Sweden

Org nr: 556780-9826
VAT SE556780982601

bottom of page